Per afgedrukte pagina of fotokopie betaal je:

  • zwart-wit A4 kopie recto: € 0.10 
  • zwart-wit A4 kopie recto/verso of A3 kopie recto: € 0.20 
  • kleur A4 kopie recto: € 0.50 
  • kleur A4 kopie recto/verso of A3 kopie recto: € 1

Kopiëren: max. 10 bladen

Er kan ook gratis gescand worden.